Navazujeme spolupráci se zajímavými českými firmami, mentory a akcelerátory.

Děkujeme všem podporovatelům, dárcům předmětů, všem fanouškům i uživatelům.
Jakékoliv pomoci si hodně vážíme! Speciální poděkování patří: